ChristiansfeldNet

Vil du virkelig forlade os...

Udmelding kan ske 4 gange i årets løb, til d. 1. januar, d. 1. april, d. 1. juli og d. 1. oktober med 1 måneds varsel.


Du er nu på vej til at forlade lokalområdets største forening, hvor vi sammen kæmper for bedre og billigere priser på Internet, tv-programmer og mobiltelefoni.

Ved udmeldelse er du ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som din, og du kan ikke længere benytte tjenester fra ChristiansfeldNet som: C-Web, C-MixTV og C-ExtraTV, C-Talk IP-Fastnet, m.v. gennem kabelnettet.


Ved fraflytning skal der ske udmeldelse efter gældende vilkår.
Såfremt der er lavet aftale om overdragelse af tilslutningen, kan ny beboer fortsætte i aftalen med en navneændring uden ekstra omkostninger. Det påhviler ny beboer at give besked om overtagelse af aftalen.
Ved lejeboliger, hvor man betaler via huslejen, påhviler det udlejer at ændre aftalerne.

Send en mail med navn og adresse, samt hvorfor du ønsker at forlade foreningen til: net@christiansfeld.tv

Så sender vi en bekræftelse retur snarest.

LAD OS SKABE FREMTIDEN I FÆLLESSKAB!