Tilmeld nyhedsbrev

Medlemmer sænker prisen på internet

Medlemmer sænker prisen på internet

På ChristiansfeldNet’s ordinære generalforsamling, tirsdag den 22. september 2020 i Sognehuset, blev der for alvor vist, at det godt kan betale sig at have medindflydelse.

Bestyrelsen havde inviteret Per Theisen fra Korup Antennelaug ind som dirigent, og han styrede sikkert generalforsamlingen gennem dagsordenen.

Formanden, Erik Gram-Hanssen, fremlagde bestyrelsens beretning, hvor han bl.a. kom ind på de store investeringer der er lagt i at få eget udstyr. Det at få lagt flere kabler i jorden, og leje os ind på endnu flere kabler og dermed forbinde alle vores 5 byer. Den nye udstykning ved Sønderkobbel, hvor der opføres ca. 50 nye parceller og gamle Christiansfeld skole, som er ved at blive bygget om til 38 lejligheder.

Der blev også nævnt, at opstarten har været noget vanskeligere end forventet og anlægget ikke har levet op til den standard vores tidligere servicepartner havde lovet.

Nu er vi ved at være godt igennem teknikken og det tekniske setup og det hele kører overordnet, som det skal.

Bestyrelsen har også løbende og fra flere kilder undersøgt hvilken hastighed, man har brug for i det daglige. Det er der efterhånden rigtig mange gode meninger om, men selv når flere i husstanden spiller online og der streames film, så viser det sig, at 100Mbit er rigeligt.

Vi ved dog at der tilbydes 1000Mbit til omkring 250 kr. om måneden. Det er dog ikke kun prisen der er afgørende her, men også stabiliteten i prisen. Vores medlemmer er altid sikret at have den billigste pris set hen over flere år, netop fordi vi ikke skal generere overskud til nogle aktionærer.

Det vigtigste er altid stabilt internet, lav støjfaktor og hurtig respons.

Bestyrelsen er sikre på, at vi har valgt rigtigt ved at blive selvstændige, og det viste sig også senere på aftenen.

Efter bestyrelsens beretning, fremlagde Hans Nissen Rosenberg, regnskabet for 2019, som viste et forventet underskud på ca. 700.000, - kr. som følge af de store investeringer der er foretaget. Regnskabet er revideret ved Brandt revision. Hans kom også kort ind på regnskabet 2020, som på nuværende tidspunkt viser et noget mindre underskud end forventet, og det er meget positivt.

Ved gennemgang af budget og fastsættelse af driftsbidrag, vågnede de 25 fremmødte medlemmer op. Der havde sneget sig en regnefejl ind i budgettet for 2021 og 2022, resultatet var ikke retvisende, men det blev rettet under præsentationen.

Da driftsbidraget for 2021 skulle fastsættes, foreslog bestyrelsen en stigning fra 40,- kr. til 45,- kr. En stigning på 5,- kr. pr. måned mod at priserne på internet blev sænket til:

C-web 10/2 sænkes til 115,- kr. pr. måned
koster i dag 119,- kr. pr. måned
C-web 75/50 sænkes til 190,- kr. pr. måned
koster i dag 199,- kr. pr. måned
C-web 150/50 sænkes til 210,- kr. pr. måned
koster i dag 249,- kr. pr. måned
C-web 400/100 sænkes til 220,- kr. pr. måned
koster i dag 299,- kr. pr. måned,

Dette blev vedtaget af en enig generalforsamling og vil for langt de fleste give en besparelse i mindre eller større grad. Her viser det sig, at det kan betale sig at stå sammen og have medindflydelse. Og vælger endnu flere internet gennem deres egen lokale antenneforening ChristiansfeldNet, vil priserne uden tvivl kunne falde yderligere.

Alle fra bestyrelsen blev genvalgt, dog har Erik Kiil valgt at trække sig som suppleant efter flere årtier som en del af bestyrelsesarbejdet. Her blev Thomas Wesselhoff stemt ind i stedet. Bestyrelsen ser for 2020/2021 således ud:
Formand: Erik Gram-Hanssen
Næstformand: Thomas Christian Nissen
Kasserer: Kaj Schmidt Jensen
Sekretær: Charlotte Petersen Mikkelsen 
Menig: Thomas McCulloch 
Suppleant: Thomas Hindsgaul Wesselhoff 
Suppleant: Lars Henrik Larson

/MP/CM