Tilmeld nyhedsbrev

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 afholdes tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.00 i menighedshuset, Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning til godkendelse
3. Regnskab til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Behandling af budget og driftsbidrag
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Mød op til en spændende Generalforsamling, med gennemgang af økonomien, en snak om hvilke hastigheder vi skal have på Internettet, priser på Internettet, skal vi ændre vores TV-pakke struktur mm.

Din mening tæller. Det er dit antenneanlæg, du er med til at bestemme hvem der skal lede foreningen og varetage dine interesser. Generalforsamlingen er højeste myndighed, så mød op, vis interesse, og vær med til at sikre vi alle sammen får mest muligt ud af foreningen og sammenholdet.

Vi ses...