Tilmeld nyhedsbrev

YouSee markedsføring

YouSee markedsføring

Mange af foreningensmedlemmer har modtaget et brev fra YouSee, om hvor "nemt" man kan få YouSee tilbage.

Vi ved godt at det har været en hård opstart og en stor del af foreningens medlemmer ikke har haft tilfredsstillende TV og Internet fra dag 1 siden skiftet, det havde vi heller ikke da vi for mange ar siden skiftede til YouSee. Vi er nået langt nu, og arbejder hårdt på at komme i mål med det sidste.

At YouSee ikke kan finde ud af at blive på egen banehalvdel i deres markedsføring, og prøver at drage fordel foreningens opstarts udfordringer ind i deres markedsføring kan vi ikke se overhørig. Det kan godt være de er store, men de skal stadig følge spillereglerne, derfor har vi gennem FDA advokaten indbragt det for ombudsmanden.

- henvendelsen, jf. de udsendtebreve, er egnet til at vildlede modtagerne om ChristianfeldNets evne og kompetencer til at drive et velfungerende udbud af internet- og tv- forsyning, jf. markedsføringslovens § 20, stk. 1, samt at henvendelsen derudover er i strid med § 20, stk. 3, idet den fremstår såvel aggressiv som utilbørlig overfor ChristiansfeldNet,


- henvendelsen miskrediterer og nedvurderer antenneforeningers – og hermed også ChristiansfeldNets – produkter, aktiviteter og øvrigt forhold, hvilket er i strid med markedsføringslovens § 21, stk. 2, nr. 5, jf. også stk. 2, nr. 3,

- påstanden om, at YouSee har fået henvendelser fra ”mange” i Christiansfeld, der angiveligt skulle ”savne” YouSee, er fuldstændigt udokumenteret, og i øvrigt ikke kan anses som almindelig anprisning af egne ydelser, jf. princippet i markedsføringslovens § 13, men derimod må anses som en yderligere miskreditering af ChristiansfeldNets ydelser, jf. markedsføringslovens § 21, stk. 2, nr. 5.


Vi er helt med på at YouSee er pressede, da mange kunder forlader dem hele tiden, alene i første kvartal 2019 har 18000 forladt YouSee. Men selvom man er presset, klæder det ikke så stor en virksomhed at prøve og tromle en lille forening som vores.

ChristiansfeldNet
- Sammen er vi stærkere