Tilmeld nyhedsbrev

Farvel til YouSee

Farvel til YouSee

Farvel til YouSee – Velkommen til selvstændighed og handlefrihed!

Leverandørskifte ChristiansfeldNet
Efter 11 år med TDC/YouSee som total leverandør til ChristiansfeldNet, arbejder bestyrelsen på et leverandørskifte for, at skabe flere valg muligheder og de bedste vilkår for vores medlemmer med tidssvarende løsninger, billigt Internet, populære TV-pakker, konkurrence dygtig mobiltelefoni og andre smarte løsninger, i overensstemmelse med medlemmernes behov.

Derfor er det vigtigt at bevare eget net i foreningen.
Det er enormt vigtigt at bevare eget kabelnet i foreningen, og ikke ”låne” det ud til en kommerciel udbyder, fordi vi på den måde er i stand til at styre økonomierne bedst muligt og derved kan sikre handlefrihed til at lave aftaler med de leverandører der kan give vores medlemmer de bedste og billigste løsninger.  Samtidig gør det, at vi er ”herre i eget hus”, at vi er i stand til, som fællesskab, hurtigt at omstille os til nye behov, at lave ændringer i vores produktsortiment og udvikle alternative leverancer.  Det driver os, at vi er– og ved, vi er nødt til at være, agile og omstillingsparate i nutidens teknologiske verden.

Det giver handlefrihed for foreningen.
Med dette leverandørskifte, giver det blandt andet den handlefrihed, at vi, når vi får nye produkter i vores sortiment, meget hurtigt kan implementere disse i samarbejde med vores leverandører. Handlefriheden gør også, at vi er i stand til at til vælge produkter til vores medlemmer, som vi vurderer, er attraktive eller vi kan se der er interesse for. Vi skal ikke tilgodese aktionærer eller nogen andre, vi er en nonprofit forening, som kun er sat i verden for at tilgodese vores medlemmer. Derfor er handlefriheden vigtigt og denne gør os i stand til som forening, selv at bestemme blandt andet hastigheder og priser på internet og hvilke kanaler vi vil have i TV-pakkerne. Hvis vi ønsker at sætte hastigheden op, gør vi det eller hvis vi ønsker en ekstra eller ny kanal, kan vi få den med i den TV-pakke vi ønsker.

Stor betydning for medlemmerne og lokalsamfundet. 
Vi har som forening en stor betydning for lokalsamfundet, vi får en komplet infrastruktur i lokalområdet, som kæder alle vores byer, Stepping, Taps, Sjølund, Fjelstrup og Christiansfeld sammen. Vi tvinger ikke borgerne og medlemmerne ud i store udgifter uden indflydelse. Vi er attraktive fordi, vi arbejder for vores medlemmer og ikke for en økonomisk gevinst. Vi skal ikke generere noget overskud i foreningen, vi skal blot dække vores udgifter og sørge for, at medlemmerne har de bedste løsninger. Vi er medlemsejet, og på den harr medlemmerne selv indflydelse på hvilke produkter der skal ind- og ud. Derfor har vi en stor betydning for medlemmer og lokalsamfundet.

En selvstændig forening.
Selvstændighed betyder, at vi vil have fingrene på pulsen og at vi har indflydelse på både det indhold vi har i vores produktportefølje samt hvad vi er i stand til at udbyde til medlemmerne. Vi er selv i stand til at beslutte hvilke kanaler vi vil have i vores tv-pakker, om vi vil have web-tv og hvilken hastigheder vi vil have på vores internet. Vi kan med selvstændighed, agere efter medlemmernes ønsker og behov og dermed har medlemmerne hos os direkte indflydelse på udbuddet. Selvstændigheden gør os også i stand til, at kæmpe eventuelle kampe på egen hånd og sammen med andre selvstædige foreninger på vegne af vores medlemmer.

Derfor har vi en antenneforening.
Historisk set, etablerede de små bysamfund antenneforeninger for at være i stand til at modtage specifikke kanaler i fællesskab og specielle tekniske løsninger til eksempelvis internetlevering. Vi har stadig den dag i dag, vores antenneforening fordi, at vi ønsker at bevare indflydelsen og fortsat tilbyde det bedst mulige produkt til vores medlemmer. Vi vil som selvstændig forening kunne komme med specielle tilbud til vores medlemmer, når de eksempelvis er tilflyttere eller har brug for hjælp til installationer. Alt dette kræver hele tiden et stort arbejde af os, vi skal være fremad synede og have blik for hvad der ude i fremtiden, er interessant for vores medlemmer, så vi kan tilbyde medlemmer gode produkter på favorable vilkår og det bliver fedt. Vi er sikre på at vi som lokalforening, kan magte opgaven blandt markedets store udbydere.

Det er vigtigt at samarbejde med leverandører og partnere. 
Samarbejdet med vores leverandører og partnere er meget vigtigt for os, nærmest altafgørende. Hvis vores leverandører ikke understøtter de ønsker som vi har til vores produkter og ydelser, så kan vi ikke manifestere det og i værste tilfælde vil vi være nødt til at stoppe med det vi laver, som antenneforening. Samarbejde og en god og sund dialog er vigtigt, det er vigtigt at lytte til hinanden og i fællesskab have en dialog om hvordan tingene udvikles- og gøres bedst. Det er leverandører, som Viasat og CanalDigital, der har fingeren på pulsen, omkring hvad der rører sig i markedet. De har driftsstatistikker og muligheder for at pejle os i den rigtige retning i forhold til inspiration af blandt andet markedsføring og ikke mindst give os muligheden for at lægge vejen for en strategi. Vi har et kontinuerligt behov, for at vi i fællesskab udvikler nye produkter og imødekomme medlemmerne, så der hele tiden er gode produkter på hylderne, jo flere smarte features der kan leveres og markedsføres jo bedre produkt er vi i sidste ende i stand til at levere til vores medlemmer.

Vores nye leverandører og partnere kan bidrage med.
I forlængelse af ovenstående kan vi blandt andet i samarbejde med vores nye leverandører, imødekomme nye former for leverance og tænkning af vores forening. Det er igen vigtigt for os, at have produkter på hylderne og at have noget at tilbyde, som blandt andet streaming, web-tv og andre smarte løsninger. Vi er nødt til at have stabile og velfungerende produkter, for at blive taget i betragtning af vores medlemmer, og vores leverandører og partnere skal bidrage til, at vi har de nyeste og bedste produkter, til glæde for dig som medlem af ChristiansfeldNet.

Fakta:
- ChristiansfeldNet er en fællesantenne forening, som blev etableret i 1970’erne, og som tilstræber at leverer billige produkter som svare til medlemmernes ønsker.

- ChristiansfeldNet får tre stærke programpakker på TV og leverer et meget bredspektret programudbud. Her udover vil der blive tilbudt frit kanalvalg, WebTV, Streaming, m.v.

- ChristiansfeldNet vil kunne leverer flere løsninger for billigt Internet.

- ChristiansfeldNet vil kunne leverer konkurrence dygtigt mobiltelefoni.