Tilmeld nyhedsbrev

generalforsamling17

generalforsamling17

Ordinær Generalforsamling 2017

Torsdag d. 23. november 2017 kl. 19.00
Brødremenighedens Hotel
Lindegade 25, 6070 Christiansfeld.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning til godkendelse
3. Regnskab til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Behandling af budget og driftsbidrag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


Kom og hør om ChristiansfeldNet’s
leverandør aftale i 2018.
Bliver det:

- Markedsledende YouSee, med en 9 
årig aftale, hvor YouSe bestemmer  ind-
hold og priser, som vi kender det i dag.

- Sammenslutningen ASOM, med en 1 
årig aftale, hvor man i fælleskab med 
andre foreninger, bestemer indhold og 
priser.

- Gør det selv ChristiansfeldNet, med 
en 3 årig aftale, hvor vi selv årligt be-
stemmer indhold og priser.

Vel mødt

Bestyrelsen
ChristiansfeldNet