Tilmeld nyhedsbrev

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00 i formidlingsrummet (biblioteket), Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning til godkendelse
3. Regnskab til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Behandling af budget og driftsbidrag
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Din mening tæller.
Mød op og få indflydelse...


 

Forslag til behandling:
 
2022 – Vi tilbyder 30/10Mb og 800/100Mb i vort system. Der kommer snarest udmelding om dette til alle medlemmer.
C-Web 30/10 pris 130,- kr. 
C-Web 800/100 pris 200,- kr.
 

Ændring i § 10
Fra:
2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 kalenderdages varsel i en lokal avis, og på foreningens hjemmeside og informationskanal hvis en sådan drives, med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt.
Til:
2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 10 kalenderdages varsel via Email, SMS, på foreningens hjemmeside eller informationskanal hvis en sådan drives, med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen.

Ændring i § 10
Fra:
3. Fristen for indsendelse af forslag skal annonceres senest 45 dage før den ordinære generalforsamling på samme måde som indkaldelse af generalforsamlingen. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen det år det ønskes behandlet. Er der rettidige indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på hjemmesiden og informationskanal hvis en sådan drives.
Til:
3. Fristen for indsendelse af forslag skal annonceres senest 45 dage før den ordinære generalforsamling på samme måde som indkaldelse af generalforsamlingen. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen det år det ønskes behandlet. Er der rettidige indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på hjemmesiden.

Tilføjelse punkt 4
Efter generalforsamlingen skal regnskab og referat gøres tilgængelig for medlemmerne i foreningens selvbetjenings portal.