Pakkeskift

Pakkeskift til større pakke kan ske til hver den 1. i måneden med 15 dages varsel.
Næste mulige dato er: 1. december 2021

Pakkeskift til mindre pakke kan ske 4 gange i årets løb, til d. 1. januar, d. 1. april, d. 1. juli og d. 1. oktober med 30 dages varsel.
Næste mulige dato er: 1. januar 2022

For pakkeskift betales 395 kr. til delvis dækning af teknikker og pakkefilter.Sikkerhed