Thorsvej 17, 6070 Christiansfeld 69120675

ChristinsfeldNet
- Brugernes eget kabelnet

Din indgang til en verden af underholdning...

Forlad os

Udmelding kan ske 4 gange i årets løb, til d. 1. januar, d. 1. april, d. 1. juli og d. 1. oktober med 30 dages varsel.
Næste mulige dato er: 1. januar 2019

Ved udmeldelse:
Ved udmeldelse er det ikke længere muligt at benytte tjenester fra YouSee som: bredbånd, bland selv og ekstra kanaler, IP-telefoni, m.v. gennem kabelnettet.

Passiv medlem:
Det er også muligt at blive passiv medlem, som koster 125 kr. inkl. moms årligt. Ønsker du på et senere tidspunkt igen at modtage tv eller Internet gennem ChristiansfeldNet, koster det kun et pakkeskift gebyr og ikke et gentilslutnings gebyr.

Gentilslutning:
Gentilslutningsbidrag for TV og radio med mulighed for bredbånd og IP telefoni er 795 kr. inkl. moms, for 1. bolig. I.h.t. accepteret tilmelding som forudsætter ledning er ført til skel og boligen på tidligere tidspunkt har været tilsluttet antennenettet.

Fraflytning:
Der skal ske udmeldelse efter gældende vilkår ved fraflytning.
Såfremt der er lavet aftale om overdragelse af tilslutningen, kan ny beboer fortsætte i aftalen med en navneændring uden ekstra omkostninger. Det påhviler ny beboer at give besked om overtagelse af aftalen.
Ved lejeboliger, hvor man betaler via huslejen, påhviler det udlejer at ændre aftalerne.Sikkerhed