Forlad os

Udmelding eller passiv medlem, kan ske 4 gange i årets løb, til d. 1. januar, d. 1. april, d. 1. juli og d. 1. oktober med 1 måneds varsel.
Næste mulige dato er: 1. oktober 2022

Ved udmeldelse:
Ved udmeldelse er det ikke længere muligt at benytte tjenester fra ChristiansfeldNet som: C-Web, C-MixTV og C-ExtraTV, C-Talk IP-Fastnet, m.v. gennem kabelnettet.

Passiv medlem:
Det er også muligt at blive passiv medlem, som koster 195 kr. inkl. moms årligt. Ønsker du på et senere tidspunkt igen at modtage tv eller Internet gennem ChristiansfeldNet, koster det kun et pakkeskift gebyr og ikke et gentilslutnings gebyr.

Gentilslutning:
Gentilslutningsbidrag for TV og radio med mulighed for bredbånd og IP telefoni er 795 kr. inkl. moms, for 1. bolig. I.h.t. accepteret tilmelding som forudsætter ledning er ført til skel og boligen på tidligere tidspunkt har været tilsluttet antennenettet.

Fraflytning:
Der skal ske udmeldelse efter gældende vilkår ved fraflytning.
Såfremt der er lavet aftale om overdragelse af tilslutningen, kan ny beboer fortsætte i aftalen med en navneændring uden ekstra omkostninger. Det påhviler ny beboer at give besked om overtagelse af aftalen.
Ved lejeboliger, hvor man betaler via huslejen, påhviler det udlejer at ændre aftalerne.Sikkerhed