Fejlmelding

Du skal være opmærksom på, at der kan fremkomme en faktura på et service besøg, da vores erfaring viser at det ikke altid er antenne anlægget der er fejl på.

Hvis der opstår driftsforstyrrelser på TV og radio bør du undersøge og kontrollere følgende inden der fejlmeldes:

- Se efter om TV/Radio er indstillet korrekt
- Kontroller tilslutninger mellem stikdåse og TV/Radio
- Fjern eventuelle ” hjemmelavede ” installationer
- Spørg naboen/genboen om han/hun har samme problemer
- Og vær opmærksom på om der er gravet på grunden

Der gøres opmærksom på at ChrististiansfeldNet kun skal garantere for signalets kvalitet til og med 1. tilslutning ved skel. 

Der kan være mange årsager til at radio eller TV-signalerne ikke er tilstrækkelige til at give perfekt billede og lyd.
Har du dårlige billeder på dit TV, skyldes det dog ofte lokale forhold. Fejlsøgning i selve antenneanlægget til og med stander i skel betales af ChrististiansfeldNet. Er fejlen i stikledning eller i det interne fordelingsanlæg i ejendommen, udføres dette for ejerens regning.

Der er nogle forhold som skal kontrolleres, før der rettes henvendelse til ChrististiansfeldNet: 

1) Manglende kanaler:
Dine radio og TV skal være indstillet korrekt, for at opnå tilfredsstillende modtagelse. Såfremt du ikke selv kan justere disse, bør du kontakte en radio og TV forhandler.

2) Fejl i radio eller TV modtager:
Såfremt du er i tvivl om dit eget udstyr er i orden, er det altid en god regel at se/høre modtagekvaliteten hos din nabo. Er modtagekvaliteten i orden der, prøv et andet apparat eller lad Radio og TV forhandler undersøge sagen.

3) Streger og striber:
Pixelering, udfald eller sortskærm på en kanal skyldes muligvis, at du har andet teknisk udstyr eller indstråling på samme frekvens, som dit TV modtager signaler på.

4) Pixelering (løse forbindelser):
Der er to typiske årsager til pixelering i billedet. Har du selv antenneinstallationene i hjemmet, er det muligt, at der er brugt ikke HF tætte fordelere og stik. Det kan også være knæk eller dårlige samlinger på kablet.

5) Ekstra stik kan give fejl:
En anden årsag til fejl kan være, at der for mange antenne tilslutninger. Vær opmærksom på, at hver gang signalet deles halveres styrken, og der kan opstå pixelering på skærmen. Hvis du har monteret ekstra stik kræver det ofte, at der monteres en antenneforstærker, ellers bliver TV - billedet dårligt.

6) Kontroller at dine egne antenne installationer er korrekt udført: 
Med de rigtige materialer og udstyr. Benyt derfor udelukkende de installatører der er autoriseret af ChrististiansfeldNet til at udføre dette arbejde.

7) Ved mistanke om fejl i antenneanlægget:
Undersøges forholdende først hos naboen, er disse også dårlige, kan det skyldes en fejl i senderstationen eller en fejl i antenneanlægget. Fejl i senderstationer er ofte kendetegnet ved at kun et program mangler. Ved fejl i antenne anlægget kontaktes ChrististiansfeldNet, som så vidt der er muligt selv løser problemet. Er dette ikke muligt, har foreningen en service kontrakt med en servicepartner, som så kommer og foretager fejlfinding og reparation. Men husk at ChrististiansfeldNet ikke betaler for skader eller fejl på egen stikledning fra stander til husinstallation, eller i egen installation på ejendommen.

Erstatningspligt ved skader på antenne kabler:
Sker der skade på kablerne er skadevolder forpligtet til meddele skaden til foreningen og betale omkostningerne ved den efterfølgende reparation. Undgå kabelskader - men skulle uheldet være ude tilkaldes ChrististiansfeldNet, også selvom det umiddelbart ser ud som om det kun er den ydre kappe der er beskadiget. Fejlen kan nemlig vise sig senere, og da kan reparationen blive væsentligt dyrere.

Lyn og torden:
I tordenvejr kan det oplyses at antenneanlægget er jordforbundet ved masten og mange andre steder i fordelingsnettet. Det betyder at de fleste lynnedslag bliver afledt til jord. Erfaringerne viser imidlertid, at der undertiden optræder induktionsspændinger på nettet, som kan skade antenneanlægget og de tilsluttede apparater. For at sikre sig mod skader, er det klogt at gøre følgende, når tordenvejret er tæt på:

- Fjerne lysnet stik fra radio, TV, kabelmodem, computere, antenneforstærker og øvrigt elektrisk udstyr. 
- Fjerne antennestik fra de tilsluttede apparater. 
- Fjerne dataledning fra kabelmodem.

Henvendelse tekniske problemer telefon 70704040
YouSee Service / Danks Kabel TV

eller

Christiansfeld Net
Tlf. 69120675
Email: net@christiansfeld.tv