Thorsvej 17, 6070 Christiansfeld 69120675

ChristinsfeldNet
- Brugernes eget kabelnet

Et stort udvalg af film i alle genre......

Bliv medlem

Tilmelding kan ske til hver den 1. i måneden med 15 dages varsel.
Næste mulige dato er: 1. april 2018 - Men vi er som regel hurtigere.

Tilslutning:
Tilslutningsbidrag for TV og Radio ved ChritiansfeldNet er 995,00 kr. inkl. moms.
Tilslutningsbidraget inkludere op til 25m. stikledning, dækbånd og tilslutning til 1. stikdåse eller fordeler. Tilslutningsbidraget inkludere ikke grave- eller rørarbejde. 

Efter tilmedlingen til ChristiansfeldNet kan Digitale tjenester, bredbånd, IP telefoni, mobil telefoni mm. ske hos: YouSee på tlf.: 70 70 40 40, eller på www.yousee.dk

Ved tilmelding accepteres foreningens vedtægter, som kan læses her: ChristiansfeldNet vedtægterSikkerhed