Thorsvej 17, 6070 Christiansfeld 69120675

ChristinsfeldNet
- Brugernes eget kabelnet

C-TV Dine interesser, din TV pakke...

Bliv medlem

Tilmelding kan ske løbende med 5 dages varsel.
Næste mulige dato er: 25. november 2018

Indmeldelse:
Ved indmelding til ChristiansfeldNet på adresse der tidligere har været tilsluttet kabelnettet betales kr 795 kr. i indmeldelsesgebyr, til delvis dækning af administration, teknikker og pakkefilter.

Tilslutning:
Tilslutningsbidrag for TV og Radio ved ChritiansfeldNet er 995,00 kr. inkl. moms.
Tilslutningsbidraget inkludere op til 25m. stikledning, dækbånd og tilslutning til 1. stikdåse eller fordeler. Tilslutningsbidraget inkludere ikke grave- eller rørarbejde. 

Efter tilmedlingen til ChristiansfeldNet kan Digitale tjenester, bredbånd, IP telefoni, mobil telefoni mm. ske hos: YouSee på tlf.: 70 70 40 40, eller på www.yousee.dk

Ved tilmelding accepteres foreningens vedtægter, som kan læses her: ChristiansfeldNet vedtægterSikkerhed