Priser 2019

C-TV
Prisen for Lille pakke er: 1548,00 kr. pr. år (129,00 kr. pr. måned)
Prisen for Mellem pakke er: 4668,00 kr. pr. år (389,00 kr. pr. måned)
Prisen for Stor pakke er: 6348,00 kr. pr. år (529,00 kr. pr. måned)
C-TV er inkl. driftbidrag, copydan og programafgifter.
​Betalingen opkræves via PBS kvartalsvis forud.

C-MixTV
Prisen for Basis pakke er: 2388,00 kr. pr. år (199,00 kr. pr. måned)
Prisen for Mix10 pakke er: 4668,00 kr. pr. år (389,00 kr. pr. måned)
Prisen for Mix20 pakke er: 5988,00 kr. pr. år (499,00 kr. pr. måned)
C-MixTV er inkl. driftbidrag, copydan og programafgifter. 
​Betalingen opkræves via PBS kvartalsvis forud.

C-Web
Prisen for 5/1Mbit er: 1428,00 kr. pr. år (119,00 kr. pr. måned)
Prisen for 50/20Mbit er: 2388,00 kr. pr. år (199,00 kr. pr. måned)
Prisen for 100/50Mbit er: 2988,00 kr. pr. år (249,00 kr. pr. måned)
Prisen for 300/70Mbit er: 3588,00 kr. pr. år (299,00 kr. pr. måned)
C-Web uden TV tillægges 40,- kr. pr. måned i driftbidrag
​Betalingen opkræves via PBS kvartalsvis forud.

C-Secure
Prisen for C-Secure er: 420,00 kr. pr. år (35,00 kr. pr. måned ved kvt. opkrævning)
Prisen for C-Secure er: 385,00 kr. pr. år (ca. 32,00 kr. pr. måned ved års opkrævning)
Prisen for C-Secure+ er: 600,00 kr. pr. år (50,00 kr. pr. måned ved kvt. opkrævning)
Prisen for C-Secure+ er: 550,00 kr. pr. år (ca. 46,00 kr. pr. måned ved års opkrævning)
​Betalingen opkræves via Dankort.

C-Talk
Priser og abonnementer findes på www.c-talk.dk

Passiv medlem
Prisen for passiv medlem er: 195,00 kr. pr. år (16,25 kr. pr. måned)
Passivt medlemskab giver ret til tilslutning på ny uden betaling af indmeldingsgebyr.


Manglende betaling
Ved manglende betaling opkræves 100 kr. i rykkergebyr.
Ved stadig manglende betaling opkræves yderligere 100 kr. i rykkergebyr (lukkebrev).
Ved manglende betaling efter lukkebrev, afbrydes tilslutningen, og der opkræves 795 kr. i gebyr for afbrydelse og gentilslutning samt 2x 100 kr. i rykkergebyrer. Bemærk der kan gå op til 8 dage for registrering af betaling til genåbning.

Pakkeskift:
For pakkeskift betales 395 kr. til delvis dækning af administration, teknikker og pakkefilter.
Pakkeskift til større pakke kan ske til hver den 1. i måneden med 15 dages varsel.
Pakkeskift til mindre pakke kan ske 4 gange i årets løb, til d. 1. januar, d. 1. april, d. 1. juli og d. 1. oktober, pakkeskift skal meldes senest pr. d. 15. november, d. 15. februar, d. 15. maj eller d. 15. august af hensyn til leverandør regulering.

Indmeldelse:
Ved indmelding til ChristiansfeldNet på adresse der tidligere har været tilsluttet kabelnettet betales kr 695 kr. i indmeldelsesgebyr, til delvis dækning af administration, teknikker og pakkefilter.

Flytning:
Ved flytning mellem 2 adresser der er tilsluttet ChristiansfeldNet betales 395 kr. til delvis dækning af administration, teknikker og pakkefilter.

Tilslutning:
Ved tilslutning til ChritiansfeldNet betales 995,00 kr. inkl. moms. Tilslutningsbidraget inkludere op til 25m. stikledning, dækbånd og tilslutning til 1. stikdåse eller fordeler. Tilslutningsbidraget inkludere ikke grave- eller rørarbejde.