Priser

Priser 2018
Prisen for grundpakken er: 2340,00 kr. pr. år (195,00 kr. pr. måned)
Prisen for mellempakken er: 4860,00 kr. pr. år (405,00 kr. pr. måned)
Prisen for fuldpakken er: 6420,00 kr. pr. år (535,00 kr. pr. måned)
Prisen for Bredbånd only er: 480,00 kr. pr. år (40,00 kr. pr. måned) + pris for Internetabonnement fra YouSee 
Prisen for passiv medlem er: 195,00 kr. pr. år (16,25 kr. pr. måned)
Passivt medlemskab giver ret til tilslutning på ny uden betaling af indmeldingsgebyr.

Priserne er inkl. moms, programafgift, copydan afgift og driftsbidrag.

Betalingen opkræves via PBS kvartalsvis forud.

Manglende betaling
Ved manglende betaling opkræves 100 kr. i rykkergebyr.
Ved stadig manglende betaling opkræves yderligere 100 kr. i rykkergebyr (lukkebrev).
Ved manglende betaling efter lukkebrev, afbrydes tilslutningen, og der opkræves 795 kr. i gebyr for afbrydelse og gentilslutning samt 2x 100 kr. i rykkergebyrer. Bemærk der kan gå op til 8 dage for registrering af betaling til genåbning.

Pakkeskift:
For pakkeskift betales 395 kr. til delvis dækning af administration, teknikker og pakkefilter.
Pakkeskift til større pakke kan ske til hver den 1. i måneden med 15 dages varsel.
Pakkeskift til mindre pakke kan ske 4 gange i årets løb, til d. 1. januar, d. 1. april, d. 1. juli og d. 1. oktober, pakkeskift skal meldes senest pr. d. 15. november, d. 15. februar, d. 15. maj eller d. 15. august af hensyn til leverandør regulering.

Indmeldelse:
Ved indmelding til ChristiansfeldNet på adresse der tidligere har været tilsluttet kabelnettet betales kr 695 kr. i indmeldelsesgebyr, til delvis dækning af administration, teknikker og pakkefilter.

Flytning:
Ved flytning mellem 2 adresser der er tilsluttet ChristiansfeldNet betales 395 kr. til delvis dækning af administration, teknikker og pakkefilter.

Tilslutning:
Ved tilslutning til ChritiansfeldNet betales 995,00 kr. inkl. moms. Tilslutningsbidraget inkludere op til 25m. stikledning, dækbånd og tilslutning til 1. stikdåse eller fordeler. Tilslutningsbidraget inkludere ikke grave- eller rørarbejde.