Bestyrelsen

Forretningsorden for Bestyrelsen i Christiansfeld Net  

1.Valg af bestyrelse.
- Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær mv.
- Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil.

Formand: Erik Gram-Hansen

Næstformand: Thomas Nissen
Kasserer: Kaj Jensen
Sekretær: Charlotte Mikkelsen
Menig: Thomas McColluch

Suppleant: Thomas Wesselhoff
Suppleant: Lars Henrik Larson