Thorsvej 17, 6070 Christiansfeld 69120675

ChristinsfeldNet
- Brugernes eget kabelnet

C-Talk Mobil til alle behov...

Bestyrelsen

Forretningsorden for Bestyrelsen i Christiansfeld Net  

1.Valg af bestyrelse.
- Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær mv.
- Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil.
 

Formand: Morten Paaske
Næstformand: Erik Gram-Hansen
Kasserer: Hans Nissen Rosenberg
Sekretær: Klaus Paaske
Bestyrelsesmedlem: Thomas Nissen
Suppleant: Erik Kiil