Bestyrelsen

Forretningsorden for Bestyrelsen i Christiansfeld Net  

1.Valg af bestyrelse.
- Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær mv.
- Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil.

Formand: Thomas Wesselhoff
Næstformand: Michael Nielsen

Kasserer: Kaj Jensen
Menig: Thomas Nissen
Menig: Charlotte Mikkelsen 

Suppleant: Lars Henrik Larson
Suppleant: Uve Andersen